Hỗ trợ khách hàng

 icon-support Hỗ trợ trực tuyến
icon-yahooicon-skype

 icon-email Email
info@bidofood.com.vn

icon-hotline Đường dây nóng
(84) 650 3680153

Tinh bột tự nhiên

01.07.2014

   hinh cu mi

SẢN PHẨM NS S0101 NS S0102 NS S0103 NS S0104
(*) Độ bột % min 85 85 84 85
Độ trắng % min 90 90 88 88
Tạp chất % max 0.2 0.2 0.2 0.2
Độ ẩm % max 13.5 12.5 12.5 13.5
Độ tro % max 0.2 0.2 0.2 0.2
DS          
pH   4 - 7 4 - 7 4 - 7 4 - 7
Cở lưới rây mesh 100 100 100 100
Độ nhớt BU min 650 700 650 650
TPC gam     <3000 <1000
N min        
Thường dùng   Thực phẩm & Công nghiệp Thực phẩm & Công nghiệp Thực phẩm Thực phẩm


(*) Thông số sản phẩm

CÔNG DỤNG SẢN PHẨM:
- Sử dụng trong công nghiệp thực phẩm: mì ăn liền, bột gia vị.
- Sử dụng trong công nghiệp giấy, keo dán gỗ dán, độ dai bao bì
- Sử dụng trong công nghiệp thực phẩm: nước sốt, bột áo, tẩm bột chiên, ...

Tinh bột biến tính Cationic

25.08.2014
hinh tinh bot mi 6

    hinh cu mi 4

 

SẢN PHẨM CS S0501 CS S0502 CS S0503 CS S0504 CS S0505 CS S0506 CS S0507
(*) Độ bột % min 85 85 85 85 85 85 85
Độ trắng % min 90 90 90 90 90 90 90
Tạp chất % max 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Độ ẩm % max 14 14 14 14 14 14 14
Độ tro % max 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
DS   0.0210 0.0250 0.0300 0.0350 0.0400 0.0500 0.0550
pH   4 - 7 4 - 7 4 - 7 4 - 7 4 - 7 4 - 7 4 - 7
Cở lưới rây mesh 100 100 100 100 100 100 100
Độ nhớt BU min              
TPC gam              
N min 0.0017 0.0021 0.0025 0.003 0.0033 0.45 0.47
Thường dùng   Công nghiệp Công nghiệp Công nghiệp Công nghiệp Công nghiệp Công nghiệp Công nghiệp

(*) Thông số sản phẩm

CÔNG DỤNG SẢN PHẨM:
- Sử dụng trong công nghiệp giấy, dệt may: khả năng liên kết tăng, độ bền và sản phẩm sáng bóng

Tinh bột biến tính Oxydized Acetylayed

25.08.2014

   hinh cu mi

SẢN PHẨM OA S0401 OA S0402
(*) Độ bột % min 85 85
Độ trắng % min 90 90
Tạp chất % max 0.5 0.5
Độ ẩm % max 13.5 13.5
Độ tro % max 0.5 0.5
DS   0.020 - 0.025 0.025 - 0.035
pH   4 - 7 4 - 7
Cở lưới rây mesh 100 100
Độ nhớt BU min 20-30cps 30-40cps
TPC gam    
N min    
Thường dùng   Công nghiệp Công nghiệp

(*) Thông số sản phẩm

CÔNG DỤNG SẢN PHẨM:
Sử dụng trong các sản phẩm thuộc công nghiệp dược phẩm: tá dược, để tăng độ bám dính

Tinh bột biến tính Oxydized

25.08.2014

     hinh cu mi 5

SẢN PHẨM OS S0301 OS S0302 OS S0303 OS S0304 OS S0305
(*) Độ bột % min 85 85 85 85 85
Độ trắng % min 90 90 90 90 90
Tạp chất % max 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Độ ẩm % max 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
Độ tro % max 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
DS            
pH   4 - 7 4 - 7 4 - 7 4 - 7 4 - 7
Cở lưới rây mesh 100 100 101 100 100
Độ nhớt BU min 70-90cps 10-20cps 50-100 10-20 cps 4500±500cps
TPC gam          
N min          
Thường dùng   Công nghiệp Công nghiệp Công nghiệp Công nghiệp Công nghiệp

(*) Thông số sản phẩm

CÔNG DỤNG SẢN PHẨM:  

- Sử dụng trong công nghiệp sản xuất giấy: tăng độ bám dính và độ bền

Tinh bột biến tính Acetylated

25.08.2014

       hinh cu mi 2

SẢN PHẨM AS S0200 AS S0201 AS S0202 AS S0203 AS S0204 AS S0205 AS S0206 AS S0207 AS S0208 AS S0209
(*) Độ bột % min 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
Độ trắng % min 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Tạp chất % max 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Độ ẩm % max 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
Độ tro % max 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
DS     0.011 - 0.015 0.016 - 0.020 0.021 - 0.030 0.031 - 0.040 0.041 - 0.050 0.051 - 0.060 0.061 - 0.070 0.071 - 0.080 0.011 - 0.015
pH   4 - 7 4 - 7 4 - 7 4 - 7 4 - 7 4 - 7 4 - 7 4 - 7 4 - 7 4 - 7
Cở lưới rây mesh 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Độ nhớt BU min 800 800 800 800 840 850 900 900 900 800
TPC gam                   <3000
N min                    
Thường dùng   Thực phẩm & Công nghiệp Thực phẩm & Công nghiêpm Thực phẩm & Công nghiệp Thực phẩm & Công nghiệp Thực phẩm & Công nghiệp Công nghiệp Công nghiệp Công nghiệp Công nghiệp Công nghiệp

(*) Thông số sản phẩm

CÔNG DỤNG SẢN PHẨM:

- Sử dụng trong công nghiệp thực phẩm: mì ăn liền, bột gia vị.

- Sử dụng trong công nghiệp giấy, keo dán gỗ dán, độ dai bao bì

- Sử dụng trong công nghiệp thực phẩm: nước sốt, bột áo, tẩm bột chiên, ...