Hỗ trợ khách hàng

 icon-support Hỗ trợ trực tuyến
icon-yahooicon-skype

 icon-email Email
info@bidofood.com.vn

icon-hotline Đường dây nóng
(84) 650 3680153

       hinh cu mi 2

SẢN PHẨM AS S0200 AS S0201 AS S0202 AS S0203 AS S0204 AS S0205 AS S0206 AS S0207 AS S0208 AS S0209
(*) Độ bột % min 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
Độ trắng % min 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Tạp chất % max 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Độ ẩm % max 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
Độ tro % max 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
DS     0.011 - 0.015 0.016 - 0.020 0.021 - 0.030 0.031 - 0.040 0.041 - 0.050 0.051 - 0.060 0.061 - 0.070 0.071 - 0.080 0.011 - 0.015
pH   4 - 7 4 - 7 4 - 7 4 - 7 4 - 7 4 - 7 4 - 7 4 - 7 4 - 7 4 - 7
Cở lưới rây mesh 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Độ nhớt BU min 800 800 800 800 840 850 900 900 900 800
TPC gam                   <3000
N min                    
Thường dùng   Thực phẩm & Công nghiệp Thực phẩm & Công nghiêpm Thực phẩm & Công nghiệp Thực phẩm & Công nghiệp Thực phẩm & Công nghiệp Công nghiệp Công nghiệp Công nghiệp Công nghiệp Công nghiệp

(*) Thông số sản phẩm

CÔNG DỤNG SẢN PHẨM:

- Sử dụng trong công nghiệp thực phẩm: mì ăn liền, bột gia vị.

- Sử dụng trong công nghiệp giấy, keo dán gỗ dán, độ dai bao bì

- Sử dụng trong công nghiệp thực phẩm: nước sốt, bột áo, tẩm bột chiên, ...